OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Organic Fine Rib Cotton Socks Brown
판매가 ₩12,000
브랜드 PEDEMEIA
브랜드 링크번호 57
수량 수량증가수량감소
 • DETAILS

  Pedemeia 社의 Rib Cotton Socks입니다.
  Fine Rib 조직의 양말로 베이직한 컬러감과 편안한 착용감을 느끼실 수 있습니다.


  제조사 : Pedemeia

  브랜드 : Pedemeia
  원산지 : Portugal
  소재 :

  * 84% Organic Cotton, 18% Polyamide, 2% Elastane

  Size (KR : mm)
  EU39 - 45
  KR240 - 300


  

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Organic Fine Rib Cotton Socks Brown 수량증가 수량감소 12000 (  0)
TOTAL 0 (0개)
 • BRAND

  'PEDEMEIA'는 1900년대 초반 원단과 실을 직접 만드는 직조 기업으로 창업된 AJ Goncalves 社의 양말 브랜드 겸 상점 이름입니다. AJ Goncalves는 Goncalves 가문의 가족 기업으로 포르투갈과 유럽의 시장에서 다년간 쌓인 경험을 바탕으로 1966년 Pedeimia라는 브랜드로 양말을 생산하기 시작하였습니다. 50년이 지난 현재 포르투갈과 스페인 중심 상업지에 27개의 상점을 직영 운영하고 있는 전통의 양말 명가입니다.

 • CARE

  섬유의 조성 
  - 겉감 : 면(유기농) 80%, 나일론 18%, 기타(엘라스틴) 2%
  제조자 : Pedemeia
  제조국 : 포르투갈
  수입자 : (주)베스티스컴퍼니
  제조연월 : 2024.02
  세탁 및 취급시 주의사항 :
  치수 : 상품에 표기
  표시자 (A/S 문의) :
  서울 종로구 자하문로 10길24
  (주)베스티스컴퍼니 T. 02-730-9774


 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(0)

  Q&A

  게시물이 없습니다

  WRITE

 • REVIEW(0)

  REVIEW

  게시물이 없습니다

  WRITE