OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Premier Country Oxford Rust Laramie Suede
판매가 ₩778,000
상품간략설명 Russell Moccasin의 Premiere Country Oxford입니다.
표면이 거칠지만 밀도가 높고 촉감이 부드러운 Full Grain Reverse Laramie Suede와 Vibram Line-lite Sole이 조합된 모델입니다. 고품질 가죽과 숙련된 장인들의 기술이 만나 기존 모카신에서 느낄 수 없었던 발군의 착화감이 매력적인 제품입니다.
브랜드 RUSSELL MOCCASIN
브랜드 링크번호 88
수량 수량증가수량감소
 • DETAILS

  Russell Moccasin의 Premiere Country Oxford입니다.
  표면이 거칠지만 밀도가 높고 촉감이 부드러운 Full Grain Reverse Laramie Suede와 Vibram Line-lite Sole이 조합된 모델입니다. 고품질 가죽과 숙련된 장인들의 기술이 만나 기존 모카신에서 느낄 수 없었던 발군의 착화감이 매력적인 제품입니다.

  Fit - D Fit 
  Upper - Full Grain Reverse Laramie Suede
  Color - Rust
  Construction - Genuine Handsewn Moccasin
  Sole - Vibram Line-lite

  US

  6.5

  7

  7.5

  8

  8.5

  9

  9.5

  KR(mm)

  250

  255

  260

  265

  270

  275

  280


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] Select Options

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Premier Country Oxford Rust Laramie Suede 수량증가 수량감소 778000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • BRAND

  1898년 Wisconsin주 Berlin에서 Will Russell이 창업한 Moccasin 전문 브랜드입니다. 창업 초기 벌목공들을 위한 튼튼한 부츠 제작으로 명성을 얻으면서 사냥이나 낚시 등 전문적인 아웃도어 활동에 적합한 신발로 영역을 확장하여 현재에 이르렀습니다. 모카신 제법으로 제작한 그 어떤 브랜드 보다 튼튼하고 편안한 신발을 만드는 업체로 명성이 높으며 여전히 전문적인 활동을 하는 직업군에서 사랑을 받는 브랜드입니다. 손으로 재단하고, 라스팅하며 하나 하나 손으로 바느질하여 신발을 만드는 진정한 수제화입니다. 

 • CARE


 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(0)

  Q&A

  게시물이 없습니다

  WRITE

 • REVIEW(0)

  REVIEW

  게시물이 없습니다

  WRITE